2018: How to Book a Room

2017 was a year of changes!

Here’s what you need to know to book a room/event/celebration at your favorite Latvian centers in the Catskills:

Rota:

  1. Use the “Room Reservations” widget at the top of this website (quickest response), OR
  2. Call Andra at (518) 589-9878

Nometne:

  1. Email [email protected], OR
  2. Call Helēna at (518) 589-4167

Please join us in sending a warm welcome to Helēna and her family!!

Fall Talka / Volunteer Weekend

If you’ve been to Rota in the last few years, you’ve seen the amazing work we’ve been able to accomplish when our community gets excited and motivated to work on a common goal. We love our little Latvian oasis at Rota, and we know you do too!

And we can’t do it without your help!

Our next talka / volunteer event is scheduled for Sept. 29 – Oct. 1. The objectives are to get the finishing work done in the Zelta Auns bar so it’s ready for the fall events, as well as hit some other much-needed maintenance items like repairing the front porch. No matter your skill set, we’ve got a project ready to go.

Let us know if you’re coming, or if you have any questions! You can reach us by e-mailing [email protected] or by calling (518)589-9878.

Nevaram sagaidīt Jūs visus redzēt! Can’t wait to see you all!

<3,

Rotas saimnieces & valde

2016 Calendar of Events Update

Kas jauns Rotā? What’s new at Rota?

September 23rd – 25th: Talka Volunteer Event. Click here for more information on our projects and how you can help!

October 8th – 10th: Kapu Svētki – Zelta Auns bar will open on Saturday night, October 8th and Rota will also be offering a luncheon following the blessing services on Sunday, October 9th. Guest rooms are currently sold out, but lunch reservations are welcome via this website or by calling Rota at (518) 589-9878. For more information about the weekend’s program, please see Latvian Memorial Park website.

October 21st – 23rd: Rudens Svētki – a fall festival celebrated Latvian-style. More information to follow soon on our Facebook event page!

Other events: This year, the NY Latvian Lutheran Church’s children’s camp will celebrate its 60th anniversary with a varied program of events – find out more about the 6×60 anniversary program here.

 

2016 – Past Events

April 29th – May 1st: Pavasarsvētki – for more details, see our event page on Facebook

May 28th – 29th: Kapu Svētki – Zelta Auns bar will open on Saturday night, May 28th and Rota will also be offering a luncheon following the blessing services on Sunday, May 29th. Reservations are welcome via this website or by calling Rota at (518) 589-9878. For more information about the weekend’s program, please see Latvian Memorial Park website.

July 9th: Zelta Bumba volleyball tournament

 

2016 Calendar of Events

Kas jauns Rotā? What’s new at Rota?

April 29th – May 1st: Pavasarsvētki – for more details, see our event page on Facebook

May 28th – 29th: Kapu Svētki – Zelta Auns bar will open on Saturday night, May 28th and Rota will also be offering a luncheon following the blessing services on Sunday, May 29th. Reservations are welcome via this website or by calling Rota at (518) 589-9878. For more information about the weekend’s program, please see Latvian Memorial Park website.

July 9th: Zelta Bumba volleyball tournament. Check back later for more details!

Other events: This year, the NY Latvian Lutheran Church’s children’s camp will celebrate its 60th anniversary with a varied program of events – find out more about the 6×60 anniversary program here.

Vestule no Rotas valdes – 2016 Izloze

2016. g. 5. februāris

Cienījamie tautieši!

Sūtam Jums vissirsnīgākos sveicienus!

Latviešu Kaŗa Invalīdu Apvienība (LKIA) savā mītnē ROTA ir darbojusies pāri par 54 gadiem. Apvienība var atskatīties uz sekmīgu darbību gan organizēšanas, kā arī sabiedrības un palīdzības laukos.

ROTA pēdējos gados turpina izveidoties kā sabiedrisks centrs un mūsu darbība ir bijusi ļoti aktīva pēdējā gadā. Kā pēdējos gados, divreiz gadā tiek uzņemti Kapu Svētku apmeklētāji un gadskārtēji tiek rīkoti Pavasara un Rudens Svētki un „Zelta Bumbas” volejbola turnīrs. ROTĀ pēdējā gadā notika divas talkas un rudens talkā atvietoja ROTAS nama jumtu, kā arī ūdens notekas caurules, pamatu bojājumi tika laboti un lieli remonti tika paveikti divās vannas istabās, divās viesu istabās un ūdens cauruļu iekartēs. ROTAS labvēļi un talcinieki ziedoja visus materiālus un darba spēku. Kopsummā ziedotie materiāli un darba spēks pārsniedza $30,000 vērtību. Īpašu pateicību ROTAS valde izsaka Edhard Corp., Helmutam Elsis, Joe Madden, Edgaram Silovam, Romaldam Linartam, Irēnei Aizstrautai un visiem pārējiem kas veica milzīgu darbu ļoti lietainā pirmā 2015. gada oktobŗa nogales talkā. Pēdējā gadā ROTĀ arī notika virtuves grīdas atvietošana, galvenā iebraukšanas ceļa un kanalizācijas remonti. Pašlaik tiek paveikti svarīgi remonti lielās mājas kamīna skurstenim un tiek atvietotas ūdens piepiegādes līnijas.

Rakstam Jums lūgt atbalstu ROTAS uzturēšanai, kā arī tās sabiedriskam darbam. Šogad tiks ievietota piemiņas plāksne pieminot latviešus kas krita Afganistānas karā starp 1979. un 1989. gada kuriem bija spiests dienēt Padomju Savienības karaspēkā. Piemiņas plāksne ar 53 vārdiem tiek gatavota un tiks ievietota Katskiļu Brāļu Kapos pavasaŗa Kapu Svētkos.

Plānojam nākamo talku kad ceram paveikt vairākus labojumus ROTAS pagraba klubā un turpināt uzlabot viesu istabas un modernizēt to iekārtu. Labojumi ir gan lieli, gan mazi un arī spējam sabiedrisko atbalstu. Viss prasa līdzekļus un tādēļ prasām jūsu atbalstu caur mūsu rīkoto izlozi par labu ROTAI. Lūdzu palīdziet mums, lai ROTA būtu arī rīt un nākotnē! Izloze notiks LKIA- ROTA telpās, 82 Rota Road, Elka Park NY 12427, svētdien, š.g. 13. martā. Pateicamies, ka veltījāt mums mazu uzmanību.

Sirsnīgi ROTAS vārdā,

Reinis Sīpols, priekšsēdis

Vizma Drukovska, kasiere

Juris Bļodnieks, sekretārs

2016 Ziemas Izloze

Liels paldies visiem kas piedalījās Rotas ziemas izlozē!! Apsveicam laimīgos vinētājus – Cigusis, Gigas, Mežgaiļus, Liepiņ-Southards un Ķiršus! (Laimestu informācija sekos par pastu)

A big thank you to all that participated in the Rota winter raffle! Congratulations to the winning families – Cigusis, Giga, Mezgailis, Liepiņ-Southards and Kirsis! (Prize information will be coming in the mail)

2015 Ziemas Izloze

Ludzu, lasot vēstuli no LKIA valdes:

Cienījamie tautieši!

Sūtam Jums vissirsnīgākos sveicienus!

Latviešu Kaŗa Invalīdu Apvienība (LKIA) savā mītnē „Rota” ir darbojusies pāri par 52 gadiem. Apvienība var atskatīties uz sekmīgu darbību gan organizēšanas, tā arī sabiedrības un palīdzības laukos. No LKIA darbības ir izauguši Brāļu Kapi Katskilos un ir uzbūvēta pašu mītne „Rota”. Abas vietas ir gadu gaitā saistījušas daudzus un kalpojušas latviešu tautas kopienas izveidošanā ārpus Latvijas.

„Rota” ir pēdējos gados izveidojusies kā sabiedrisks centrs. Kā jau agrāk, divreiz gadā tiek uzņemti Kapu Svētku apmeklētāji. Gadskārtēji tiek rīkoti Pavasaŗa un Rudens Svētki, „Zelta bumba” volejbola turnīrs, un Kursas/Nometnes futbola spēles. Sākot nākamo gadu būs vairāki Latviešu kulturas notikumi. „Rotā” notiek talkas parasti divas reizes gada un ir veikti vairāki uzlabojumi ar jūsu atbalstu.

Ludzu apmeklējiet mūsu mājas lapu un Facebook lapu par nākamiem pasākumiem un kalendāru. Tagad arī ir iespēja rezervēt naktsmājas tīmeklī!

Rakstam Jums lūgt atbalstu „Rotas” uzturēšanai, kā arī tās sabiedriskam darbam. Vel joprojām turpinam remontus – gan ceļam, gan notekām. Arī valde turpina uzlabot viesu istabas un modernizēt to iekārtu. Viss ir ar nolūku uz nākotni – labojumi ir gan lieli, gan mazi, bet visi prasa līdzekļus.

Tādēļ rīkojam izlozi par labu „Rotai” ar foršiem laimestiem. Lūdzu palīdziet mums, lai „Rota” būtu arī rīt! Izloze notiks LKIA-Rota telpās, 82 Rota Road, Elka Park NY 12427, svētdien, 2015. g. 1. martā, plkst. 12:00. Pateicamies, ka veltījāt mums mazu uzmanību.

Sirsnīgi Rotas vārdā,
Inline image 2

Reinis Sīpols, Priekšsēdis
Juris Bļodnieks, Sekretārs 
Vizma Drukovska, Kasiere

 

 

Ludzu, atradīsiet vairākas informācijas un biļetes šeit:

Rotas 2015 Ziemas Izloze

 

 

Nov 1st: “A Slice of Home”

“A Slice of Home” – an Old World Style Eastern European Dinner Party

Rota is pleased to announce that we’ll be teaming up with our good friends and family Tamas Szabev, Krista Doyle and Ieva Doyle to offer you a wonderful night of Old World style Eastern European food and merriment!

Come visit Rota, enjoy the scenic late autumn views and break bread with friends new and old! We plan to offer outdoor activities during the day time hours (weather permitting), and for supper we will serve up a three-course meal paired with imported Eastern European wine. Later on, the bar will be open downstairs with refreshments, music, and games.

*******************

THE MENU (as planned and prepared by Tamas, Krista, and Ieva):

Starters: Latvian Pīragi and freshly baked bread & spreads

Wine: Egri Bikaver (Hungarian red table wine “Bull’s Blood”)

First Course: Jokai Bableves – a Hungarian bean soup with sausage and sour cream

Second Course: Hearty stuffed cabbage rolls with herb-infused sour cream; Maple-glazed roasted root vegetables; and cucumber-tomato salad

Dessert: Almas retes (Apple strudel) and Latvian Kliņģeris (Crumb cake with saffron and raisins)

*******************

For more information on accommodations and directions, click on the About tab or the Directions tab. Click here for the A Slice of Home event page on Facebook.

Tickets for this event will be limited, so please RSVP in advance. Room reservations and dinner RSVPs can be made online using the Reservation Request at the top of this page(please note the number of people in attendance and number of rooms needed for your party) – or by calling Andra at (518) 589-9878.