2016 Ziemas Izloze

Liels paldies visiem kas piedalījās Rotas ziemas izlozē!! Apsveicam laimīgos vinētājus – Cigusis, Gigas, Mežgaiļus, Liepiņ-Southards un Ķiršus! (Laimestu informācija sekos par pastu)

A big thank you to all that participated in the Rota winter raffle! Congratulations to the winning families – Cigusis, Giga, Mezgailis, Liepiņ-Southards and Kirsis! (Prize information will be coming in the mail)